लमाण – श्रीराम लागू

595.00 476.00

चरित्र/आत्मचरित्र

Lamaan

नटसम्राट गणपतराव बेलवलकरांसारखी अनेक पात्रे रंगभूमीवर चिरंजीव करणारे, अनेक नाटककारांना प्रयोजन देणारे. विचार स्वातंत्र्याची चळवळ, अंधश्रद्धा निर्मूलन यांसारख्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या कामांत आघाडीवर राहणारे आणि सामाजिक कृतज्ञता निधीला नेतृत्व देणारे डॉक्टर श्रीराम लागू आपल्या ‘नाटकी’ जीवनाला खणखणीत शब्दरूप देत आहेत.

ISBN: 978-81-7185-898-9

No. of pages: 372

Year of Publication: 2004