माकड झाले राजा – गंगाधर गाडगीळ

40.00 Original price was: ₹40.00.32.00Current price is: ₹32.00.

Makad Zale Raja

यक्षनगरीतील नवलकथा

माणसांना मदत करणाऱ्या प्राण्यांच्या पक्ष्यांच्या उडणान्या हत्तींच्या आणि बोलणाऱ्या बाहुल्यांच्या.

या गोष्टी आहेत छोट्या मुलांच्या, पऱ्यांच्या, चांगल्या या पुस्तकात वाचा माकड बनले राजा त्याची गम्मत आणि शिकाऱ्यांचे कसे बनले मेंढपाळ त्याचं गुपित..

ISBN: 978-81-7185-949-8

No. of Pages: 24

Year of Publication: 2021

Weight 0.076 kg
Dimensions 22.86 × 18.4 cm