असे होते गांधीजी – मंगेश पाडगावकर

75.00 60.00

Fiction

Ase Hote Gandhiji (असे होते गांधीजी) – Mangesh Padgaonkar (मंगेश पाडगावकर)

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या कार्याचे विविध पैलू दाखविणारी, अतिशय सहज सोप्या शैलीतील आकाशवाणीवरील भाषणे सुंदर चित्रांसह आकर्षक स्वरूपात.

 

ISBN: 978-81-7185-997-9

No. of Pages: 56

Year Of Publication: 2010